Thể loại

Quốc gia

Bế Cô Thành

Held In The Lonely Castle (2020)

 • Tập 69 Vietsub
 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Thiên Tỉnh Chi Lộ

Legend Of Awakening (2020)

 • Tập 43 Vietsub Thuyết minh
 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Thành Hóa Thập Tứ Niên

The Sleuth Of Ming Dynasty (2020)

 • Full 48 tập Vietsub Thuyết minh
 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Nhật Nguyệt Nhân Thần Kiếm - Âm Dương Thần Tướng

(2002)

 • Full 30 tập
 • Võ Thuật, Dã sử - Cổ trang
 • Đài Loan

Mây Họa Ánh Trăng

Moonlight Drawn By Clouds (2016)

 • Full 18 tập Vietsub Thuyết minh
 • Dã sử - Cổ trang
 • Hàn Quốc

Như Lai Thần Chưởng

Buddha Palm Technique (2020)

 • Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trung Quốc

Trường An Thiếu Niên Hành

The Chang An Youth (2020)

 • Full 24 tập Vietsub Thuyết minh
 • Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Trung Quốc

Hiệp Giám Giản Bất Tri

Ancient Detective (2020)

 • Full 24 tập Vietsub
 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Nhất Dạ Tân Nương

One Night Bride (2019)

 • Full 25 tập Vietsub
 • Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Kiếm Vương Triều

Sword Dynasty (2019)

 • Full 34 tập Vietsub Thuyết minh
 • Võ Thuật, Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Tôn Tử Đại Truyện

(2013)

 • Full 35 tập Vietsub Thuyết minh
 • Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ

The Beauty Admires Those Who Grow Old Together (2020)

 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Hoa Nở Trăng Vừa Tròn

(2020)

 • Trailer
 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Tân Bạch Xà Truyện

The Legend Of White Snake (2019)

 • Full 36 tập
 • Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Trung Quốc

Thiên Hạ

Ming Dynasty (2010)

 • Full 42 tập Thuyết minh
 • Võ Thuật, Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Trạng Sư Tống Thế Kiệt 1

Justice Sung 1 (1997)

 • Full 30 tập Thuyết minh
 • Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Vương Triều

The Jingbirok: A Memoir Of Imjin War (2015)

 • Full 50 tập Thuyết minh
 • Tâm Lý, Dã sử - Cổ trang
 • Hàn Quốc

Bí Ẩn Một Tham Quan

(2002)

 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Thiên Hạ Đại Minh

Ming Dinasty (2005)

 • Full 42 tập
 • Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Cửu Châu Thiên Không Thành Phần 2

Novoland: The Castle In The Sky 2 (2020)

 • Full 34 tập Vietsub Thuyết minh
 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Pháp Sư Vô Tâm Phần 3

Wu Xin: The Monster Killer 3 (2020)

 • Full 28 tập Vietsub Thuyết minh
 • Võ Thuật, Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Ngũ Hiệp Trừ Yêu 2: Kỳ Môn Độn Giáp

The Thousand Faces Of Dunjia 2 (2020)

 • Vietsub Thuyết minh
 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Trần Tình Lệnh Chi Loạn Phách

The Untamed: Fatal Journey (2020)

 • Dã sử - Cổ trang, Tâm Lý
 • Trung Quốc

Thượng Cổ Mật Ước

The Promise Keepers (2020)

 • Full 45 tập Vietsub Thuyết minh
 • Võ Thuật, Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Đại Đường Nữ Pháp Y

Miss Truth (2020)

 • Full 36 tập Vietsub Thuyết minh
 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Truyền Thuyết 12 Con Giáp

Old Default (2011)

 • Full 34 tập Thuyết minh
 • Thần Thoại, Dã sử - Cổ trang, Chiến tranh
 • Trung Quốc

Kiếm Vương Triều Cô Sơn Kiếm Tàng

Sword Dynasty Fantasy Masterwork (2020)

 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Công Công Xuất Cung

(2014)

 • Full 35 Tập Thuyết minh
 • Dã sử - Cổ trang
 • Hồng Kông

Nữ Đầu Bếp Hoa Tiểu Mạch

Chef Hua (2020)

 • Full 30 tập Vietsub
 • Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Siege In Fog (2017)

 • Full 50 tập Vietsub
 • Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Cuộc Chiến Hậu Cung

Queen: Love And War (2019)

 • Full 16 tập Vietsub
 • Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Hàn Quốc

Y Phi Khó Giữ 2

Princess At Large 2 (2020)

 • Full 15 tập Vietsub
 • Tâm Lý, Dã sử - Cổ trang
 • Trung Quốc

Trang 1

Quay lại Xóa lịch sử tìm kiếm